Nonmonogamy-bg.com

Българският информационен портал за немоногамни връзки

Термин Превод Значение
Anchor Partner Партньор "котва" Партньор, с когото споделяте дълбока, дълготрайна и отдадена връзка. Може да е партньор, с когото живеете и имате финансово обвързване. Обикновено такава връзка се свързва с очаквания за сериозен времеви ангажимент.
Asexuality Асексуалност Липса на сексуално влечение към други хора или липса на интерес към сексуална активност.
Bisexual Бисексуален Хора, които са сексуално привлечени от или сексуално активни с представители и на двата пола, но не задължително равностойно.
Closed Group Marriage Затворен Групов Брак Полифиделна връзка, в която всички членове се смятат за женени.
Closed Relationship Затворена връзка Всяка романтична връзка, например стандартната моногамна връзка или полифиделна връзка, в която е напълно изключена възможността за романтични или сексуални отношения на партньорите с външни лица.
Compersion Комперсия Чувството за удовлетвореност, радост от факта, че партньорът ти е щастлив от романтична или сексуална връзка с друг човек(други хора). На практика е чувството, обратно на ревността.
Condom Compact Съгласие за "бариери" Съгласие за използване на сексуални "бариери" (например презервативи) при секс с партньори извън групата ви, но не и при секс с партньори в групата.
Couple Privilege Привилегии на двойката Външни социални структури или вътрешни предубеждения, които съзнателно или несъзнателно поставят двойката в центъра йерархията в дадена връзка или предоставят специални привилегии на двойката.
Cowboy, cowgirl Каубой, каугърл Моногамен човек, който се впуска във връзка с полиаморен партньор с надежда или цел да раздели партньора си с другите му партньори и да го въвлече в моногамна връзка.
Demisexual Демисексуален Човек, който е по-скоро асексуален, но може да развие сексуално привличане към партньор, след като е установена силна емоционална свързаност.
Don't ask, don'tell Не питай, не казвай Структура на дадена връзка, в която един или повече партньори имат позволението да се виждат с други хора, но с уточнението никога да не говорят за това кога и с кого се виждат, какво правят с тези хора, кои са те.
Hierarchy, Hierarchical Relationship Йерархия, Йерархична връзка Споразумение, в което една връзка е под контрола или модерацията на партньорите от друга връзка посредством ограничаване на близост, чувства, прекарано време заедно, правила и т.н. Например партньори от 1 брак могат да упражняват контрол върху взаимните си връзки с външни хора.
Metamour Метамор Парньор на ваш партньор.
Monogamy Моногамия Практиката или идеологията да имаш само една сексуална или романтична връзка в даден момент.
New Relationship Energy (NRE) Енергия на новата връзка (ЕНВ) Силно, почти зашеметяващо усещане на развълнуваност и пристрастеност, което е най-често срещано в началото на нова романтична връзка, което обикновено продължава няколко месеца.
Open Marriage Отворен брак Всеки брак, чиято структура или разбирания позволява на единия или и двамата партньора да имат други сексуални и/или романтични връзки с други хора.
Open Relationship Отворна връзка Всяка връзка, която не е сексуално моногамна; или връзка, която "позволява" други сексуални връзки, но не и романтични такива.
Polyandry Полиандрия Една жена с множество съпрузи. По-рядко срещаната версия на полигамия.
Polyfidelity Полифиделност Група от хора, които са романтично или сексуално свързани помежду си, но с правилото да не се впускат с връзки с хора, които са извън групата или най-малкото да не го правят без изричното позволение на всички останали членове на групата.
Polygamy Полигамия Да имаш множество партньори с които да си женен.
Polygyny Полигания Един мъж с множество съпруги. По-често срещания вариант на полигамия.
Quad Куад Полиаморна връзка, която включва четири човека, всеки от които може да е или да не е сексуално свързан с всички останали членове на групата.
Swinging Суингъри Практиката да имаш множество сексуални партньори извън вече съществуваща романтична връзка. Най-често практикуавана от двойки като организирана дейност и с разбирането, че тази дейност е главно със сексуална насока, а не с романтична такава.
Triad Триада Полиаморна връзка, която включва трима човека, които са сексуално или романтично свързани или с един човек от триада, или и с двамата.
Unicorn Еднорог Хипотетична жена, която е готова да бъде сексуално свързана с двамата партньора на вече съществуваща двойка, да няма връзка с никой друг освен с тях и обикновено да заживее с тях и да следва техните правила.
Vee Ви Използва се като допълнение към термина триада - трима души, които са в полиаморна връзка, в която 1 човек от тримата е сексуално или романтично свързан с другите двама, но те нямат подобни отношения помежду си.
Veto Вето Разбиране в дадена връзка, най-вече в преспективата на "главна" и "второстепенна" връзка, което дава правото единия партньор да прекрати връзка на другия партньор или да органичи специфични дейности.
Термин Превод Значение
Нагоре